Etapp 2 Hantverksgatan 17

30 lägenheter inflyttningsklara 2020

Etapp 1 av Hantverksgatan färdigställdes under sommaren 2019 och såväl de 20 nyrenoverade lägenheterna som de allmänna utrymmena visades upp i samband med invigningen 23 augusti.

Byggnationen av Etapp 2 som ansluter till det färdigställda boendet är nu i full gång och förväntas stå klart i slutet av sommaren 2020.

1
2
1
2

Byggstart

2019

Inflyttning

2020