Hotell Ett Oskarshamn

Hantverksgatan 17 Oskarshamn

Ombyggnationen av forna Hotell ett i Oskarshamn är i full gång och i augusti står vårdboende med 20 platser klart. Under sommaren 2020 kommer även tillbyggnaden som inrymmer ytterligare 30 boendeplatser att stå klart.

Daniel Bruun kommenterar projektet:

“Det är givetvis en utmaning att förvandla ett hotell, som dessutom en gång varit en simhall, till ett modernt vårdboende. Men i samarbete med kommande hyresgästen Oskarshamns Kommun, välmeriterade arkitekter och konstruktörer, så har vi hittat lösningar som inte bara kommer bli effektiva, utan även unika för såväl boende som för personal”