VD kommenterar året
- Vi är med och gör skillnad!
Ännu ett framgångsrikt år
Efter drygt 25 år i branschen känner vi tydligt att efterfrågan aldrig varit större, Det gäller i alla segment, från ungdoms- till seniorbostäder och kontorsfastigheter. 2016 blev ett offensivt år för BJC Group.
 
Året som gick var bolagets mest expansiva, vi utmanade vår lilla organisation och lyckades hålla fem produktioner igång samtidigt, tre bostadsprojekt, ett parkeringshus och en kontorsfastighet. Vi stärkte upp vår organisation ytterligare under hösten och anställde en projektledare i Örebro, vi är nu totalt 9 anställda.
 
Bolaget 25 år
BJC Group AB har haft en stabil tillväxt under åren, 2016 firade vi 25-årsjubileum och jag ser framemot fortsatt lönsam tillväxt de kommande åren. Vår organisation är liten och kompetent, besluten har korta vägar från idé till verklighet och handling. Jag ser en vardag där vårt arbete blir allt viktigare, bolaget är med och gör skillnad, det känns bra. Vi fortsätter arbeta efter vår långsiktiga plan och vår övergripande strategi, det är ett levande dokument som vi anpassar efter konjunkturen.
Slutspurt i december
December månad blev väldigt intensiv. I Örebro invigde vi både vårt parkeringshus på Isgatan coh öppnade dörrarna till vårt nya kontorshus vid EyraCenter, här ligger även vårt regionkontor.

Projektportfölj som växer
Det är viktigt att portföljen ständigt fylls på, att det finns projekt i olika faser som ger en jämn tillväxt. Vi har under året drivit 2 stora detaljplaner som väntas blir antagna under 2017, omfattar ca 800 bostäder. Vår totala projektportfölj omfattar totalt ca 1 500 bostäder.
 
Några ord om framtiden
BJC Group växer med en stark konjunktur, efterfrågan på det vi bygger är hög. Genom att fortsätta skapa allianser för bättre samverkan kan vi möta denna efterfrågan. Bolaget har en fortsatt stark finansiell plattform för framtida investeringar och projekt, koncernens egna kapital uppgår nu till 355 mkr. Balansomslutningen ökade med 42 %. Jag kan inte annat än vara nöjd med vad vi åstadkommit under året och jag ser framemot 2017.

Bengt2Bengt2
Bengt
Bengt Westin, VD