BRF Gröngården - Södra Ladugårdsängen

Brf Gröngården i Södra Ladugårdsängen i Örebro är ett bra exempel på kommunala bostadssatsningar när de är som bäst. Här är BJC Group med och förädlar åkermark till attraktiva bostäder i en grön miljö med gående och cyklister i fokus.

Här ska 2 000 nya bostäder byggas i högklassig vardagsarkitektur med integrerade aktivitetsytor och bilfria innergårdar. Här bor hyresgästerna intill idrottsanläggningar och golfbana, två km från city.

En kvalitetsförklaring
Södra Ladugårdsängen byggs för människor med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Kommunen vill erbjuda många typer ​​​​​av boenden. Därför har kommunen prioriterat en mångfald av byggföretag.
Olika inriktning ger en variation i skala, arkitektur och boendeformer. Kommunen har också ett föredömligt proaktivt arbetssätt med gemensamma förstudier och samordning mellan olika byggföretag och arkitekter för att maximera markutnyttjande, skapa trivsamma
boendemiljöer och kapa tiderna för exploatering. 

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
I Södra Ladugårdsängen finns möjligheter till byggnation enligt en tydlig och enhetlig linje. Byggnationen styrs av ambitionerna kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Byggföretagens samarbete genom gemensamma förstudier ger möjligheter till god samordning och ett positivt helhetsperspektiv på stadsplaneringen. I projektet lyfts de sociala och kulturella frågorna fram på ett mer framträdande sätt än i många jämförbara stadsbyggnadsprojekt. Ett delmål i projektet är att kunna visa på lösningar för att bygga billigare bostäder, vilket kopplar till frågor kring segregation, effektiva ytor och hög grad av samordning ​​​​​​​och samnyttjande. 

Om ni är intresserade, klicka på länken så kan ni anmäla ert intresse direkt hos mäklaren:

https://lejonsmakleri.se/termikgatan-49a/

Fakta

Namn          GRÖNGÅRDEN

Antal           75 lägenheter

Uppl            Bostadsrätter

Tidplan       Inflytt 2019

Försäljn.     SkandiaMäklarna,

Dokument

Karta