Om BJC Group AB

Det började i liten skala för 25 år sedan med en tomt i Torslanda strax utanför Göteborg som blev våra första bostäder.
​​​​​​​
På den vägen har det fortsatt: att se potentialen i obebyggd mark tillsammans med en stark drivkraft att skapa nya bostäder. Men det krävs mer än lång erfarenhet för att ta ett projekt från en oansenlig markbit till inflyttningsfärdiga bostäder människor trivs i. 

En god ekonomi, partnersamverkan och ett ovanligt gott samarbete med kommuner lägger 
grunden för långsiktiga projekt som skapar bra boendemiljö i trivsamma bostäder.

BJC Group AB, baserat i Göteborg arbetar sedan 1991 med fastighetsutveckling, projektutveckling och 
​​​​​​​markexploatering. Vi köper, säljer, bygger och förvaltar fastigheter genom hel/delägda bolag. Stabilt bolag som under åren hanterat både hög och låg konjunktur. Lång erfarenhet i branschen och god ekonomi har skapat långsiktiga projekt. Vi skapar bostäder i hela ”bo kedjan” dvs studentboende, särskilt boende (LSS) , hyresrätt och bostadsrätt samt senior-boende genom vårt delägda bolag Bo Aktivt i Sverige AB.

Vår affärsidé är att utveckla råmark till moderna bostäder och kontor, kort och gott från ax till limpa.​
Dotter- och intressebolag