plan1plan1
plan
Namn            SKRA BRO

Antal             380 lägenheter

Upplåtelse   Bostadrätt &                                parkering
                    
​​​​​​​Tidplan         Byggstart 2017.
                       Inflytt 2019
​​​​​​​
Försäljning   ?

F A K T A ! .................
D O K U M E N T ......
K A R T A  .................
Trapphusen är placerade mot gatan för att lägga lägenheter i bästa läge gentemot buller. Trapphusen är genomgående mellan gata/gård.

Lägenheterna ligger i gårdsplan och har uteplatser mot gårdarna.
Mot gata har de en sockel i de fallen det finns garage i halvt nergrävt läge.

Skra Bro
​​​​​​​Torslanda