SKEPPSBRON
Älvstranden Utveckling har beslutat om tilldelning av markanvisningen för Skeppsbron på Södra älvstranden i Göteborg. Bland många starka bolag har BJC Group valts ut som en av aktörerna när området ska utvecklas.
Skeppsbron skall bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven och är med sitt centrala läge ett av Göteborgs mest attraktiva lägen. En omdaning av området pågår och det kommer att utvecklas 450 bostäder och 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger och kontor här. 

BJC Group har tilldelats två av de sex byggrätterna. Tillsammans med projekt teamet mötte vi markanvisningens högt ställda kvalitets- och hållbarhetskrav. De första bostäderna beräknas vara klara för inflyttning 2021.

- Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att få vara med och utveckla Skeppsbron tillsammans med Älvstranden Utveckling, Göteborgs stad och de övriga byggherrarna.
 
För mer information:
Daniel Bruun, tel. +46 760 25 40 40
BJC Group AB