Våra medarbetare
AnnaPutte 6009AnnaPutte 6009
AnnaPutte 6009
Våra entreprenörer är:
BJC Group AB samarbetar med företaget Karaffen Förvaltnings AB i Örebro där Patrick Hjalmarsson är VD och har en medarbetare som heter Anna Cedermark. 

PEAB

SKANSKA
TAGE & SÖNER
WHITE
INOBI
BO AKTIV