Österplan i Örebro
Projektutveckling Orebro 2Projektutveckling Orebro 2
Projektutveckling Orebro 2
Kvarteret Österplan i Örebro står inför en stor förändring där vi är med som en av aktörerna. Örebro kommun vill förvandla 90 000 kvm industri och handelsmark till en attraktiv  boendemiljömed 1 000 nya bostäder 
- en helt ny och en mer levande stadsdel​​​​​​​ där vi kommer att uppföra ca 500 bostäder.
Här arbetar BJC Group med markexploatering och utvecklar förslag till en ny stadsdel.  Strukturplanen för området antogs 2012. Örebro kommun arbetar med en ny detaljplan ​​​​​​​och beräknar ta beslut 2016/2017.

Vi delar kommunens tanke med att alla människor ska kunna bo i Österport. Byggnationen förväntas ge olika kvaliteter som passar alla ålderskategorier. ​​​​​​​Målet är att skapa en ny stadsdel som hänger ihop med innerstaden och har en blandning av ​​​​​​olika funktioner.F A K T A ! .................
Namn            KV ÖSTETPLAN

Antal             500 lägenheter

Upplåtelse   Bostad/hyresrätt.
                       Kontor, handel &                                parkering

​​​​​​​Tidplan         Byggstart 2017.
                       Inflytt 2019

K A R T A ..................