Ferm & Persson AB
    VÅRT DOTTERBOLAG

fermoperson bild1fermoperson bild1
fermoperson bild1
Ferm & Persson är något av en institution i Göteborg. Startade 1894 och med fjärde generation som nuvarande VD. Men traditionen har inte hindrat Ferm & Persson från att vara innovativa – ett måste i en konkurrens utsatt byggbransch. 
Ferm & Persson är en helhetsleverantör med ett erbjudande som utgår ifrån glasprodukter.
I dag en high- techprodukt med höga krav på energi, komfort, design och säkerhet.

Specialist på glas och metall
I produktsortimentet finns metalldörrar, glasväggar, glasräcken, solenergiglas och egen patenterade dörr och glassystem (CEWE). På servicesidan erbjuder Ferm & Persson glas-produktion, glasmästeri, plåtbearbetning, glaslager, service, besiktning och konsultation. 
Ett exempel på kundinstallation är Frölunda Torg – 150 butiker, restauranger och caféer uppdelat på två plan. Här har Ferm & Persson levererat allt glas.
​​​​​​​
Utvalda kundgrupper
Affärsstrategin fokuserar verksamheten kring produkt- och tjänsteleveranser till företag, förvaltare, fastighetsägare och entreprenadbolag. Ferm & Persson har också valt att som huvudområde erbjuda sina tjänster inom västra Sverige inklusive Köpenhamn och Oslo.
​​​​​​​I affärsstrategin ingår även att knyta samarbetsavtal med större, lokala aktörer inom bygg och förvaltning. Ferm & Persson har flera ramavtal med de ledande fastighetsägarna och entreprenad bolagen i Västsverige där PEAB, NCC, SKANSKA, Ernst Rosen, Vasakronan, Hufvudstaden medflera ingår. 

Ett starkt strukturkapital
Ferm & Persson har alltid prioriterat investeringar i kvalitetssäkring, certifieringar och dokumentation. Det ger trygghet för beställare och anställda, men säkrar framför allt leveranskvaliteten och värdeskapandet för slutkunden.

Dokumenterade rutiner, enligt ISO 9001, välutbildad personal, ett modernt lär-lingssystem, tydliga principer för tillverkning och installation samt ansvar för eftermarknaden, lägger därför grunden för Ferm & Persson som en stark aktör.

Verksamheten är också miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöarbetet finns därför med i alla steg från projektering och tillverkning till leverans. Sedan 2015 även ISO 18001 för att säkerställa arbetsmiljön och dess ständiga förbättring.