Bo Aktivt i Sverige AB

VÅRA INTRESSEBOLAG
  • Bo Aktivt Ext Cam11
  • boaktivt ockero1
  • boaktivt ockero2
  • boaktivt ockero3
  • Mo lnlycke render komp
  • Tyreso 01 night 04
Bo Aktivt är ett nytt koncept som baseras på ett boende med aktiviteter och gemenskap. Konceptet omfattar också design och
​​​​​​​materialval för att ge hyresgästerna en inspirerande knuff mot en ekologisk livsstil och ett bättre liv. 
Miljöinriktat boende
Bo Aktivt är också miljöinriktade genom klimatsmarta lösningar. Lägenheterna har lågenergi-standard med individuella ventilationssystem. Vinterträdgårdens sol-
instrålning tas tillvara genom värmeåtervinning med hög verkningsgrad.

Bo Aktivt erbjuder generösa utrymmen för sopsortering och cyklar samt tillgång till
en bilpool med elbilar.
Avsikten är att varje anläggning ska energi- och/eller miljöcertifieras.

Exempel på projekt: Tyresö
I Tyresö pågår nu planarbetet som bäst för ett nytt bostadsområde med Bo Aktivt. Tyresös med 46 000 invånare som kan njuta av närheten till havet, naturen och storstaden – det gör Tyresö till en attraktiv bostadsort.
Bebyggelsen är varierad, kollektivtrafiken är väl utbyggd och via motorvägen når
man centrala Stockholm på 20 minuter.
​​​​​​​
En perfekt plats för Bo Aktivt – här planerar vi inflyttning sommaren 2018 i 59 bostads-rätter.

​​​​​​​Snittytan på bostäderna är 75 kvm, total boyta 4 530 kvm. Lägenheterna är välplanerade, i olika storlekar och anpassade för en mer senior målgrupp.
En allt äldre befolkning
Sverige har fått en förändrad åldersstruktur, som gör att vi nu har en ålderspyramid som inte gör skäl för namnet pyramid. Med ökad medellivslängd och minskat antal födda har vi i dag en åldersfördelning där allt fler tillhör den äldre delen av befolk-ningen.

Boende som främjar livskvaliteten
Bo Aktivt erbjuder ett attraktivt och hållbart boende som främjar livskvaliteten långt upp i åldrarna. Fler bostäder för 55+ bidrar också till att kommunernas flyttkedja aktiveras.
​​​​​​​
Bo Aktivt satsar även på den sociala hållbarheten för de boende. Konceptet erbjuder glasad vinterträdgård, pool, bastu, gym, samlingslokal/internetcafé och utrymmen för friskvård.

Allt för att bjuda in till gemenskap och friskvård med målsättningen att avlasta den kommunala omsorgen. 
NYFIKEN?
klicka på loggan för att komma till Bo Aktivs hemsida.