• Sodra ladugard Entrehallen2 160513 FK RS
  • Piloten markperspektiv2
  • vindsv32
  • vindsv12
  • sodraladugarden fasad22
  • sodraladugard terass2
  • sodraladugarden fasad12
  • sodraladugarden cykelhall2
  • Appelrosen terrass TRYCK 150923 RS2
  • Appelrosen allrum 150923 RS2
​​​​​​​Vår affärsidé är att utveckla byggnader och mark ​​​​​​till
​​​​​​​moderna bostäder och kontor
2016 fyller BJC Group 25 år. Det började i liten skala med en tomt i Torslanda strax utanför Göteborg
​​​​​​​som blev våra första bostäder.
På den vägen har det fortsatt: att se potentialen i obebyggd mark tillsammans med en stark drivkraft att skapa nya bostäder. 

Men det krävs mer än lång erfarenhet för att ta ett projekt från en oansenlig markbit till inflyttningsfärdiga bostäder människor 
trivs i. En god ekonomi, partnersamverkan och ett ovanligt gott samarbete med kommuner lägger, grunden för långsiktiga 
​​​​​​​projekt som skapar bra boendemiljö i trivsamma bostäder.
​​​​​​​
Vi ser en utmaning att utveckla mark för samhällets alla behov: att bygga hela bokedjan. Från förskolor och studentboende till 
seniorboende med bred mångfald. Där är vårt intressebolag Bo Aktivt i Sverige AB och vår samverkan med Olivia koncernen
– tjänster inom vård och omsorg – bra exempel.

Vårt huvudkontor finns i Göteborg, men vi arbetar även i övriga delar av landet där Örebro har blivit en stor del av vår verksamhet.
Bland kommuner, arkitekter och byggentreprenörer är vi kända för att skapa och genomföra projekt med en långsiktig tanke.